Pitkä kokemus taloushallinnosta

Keskeinen sijainti Sastamalan Kiikoisissa!

Tilitoimistomme historia alkaa vuodesta 1995! Tarvetta tilitoimistopalvelujen lisääntymiselle tuli euroopan unioniin liittymisen myötä, kun alkutuotanto joutui arvonlisäveron piiriin. Aiemmin suomessa maksettiin, pääasiassa tavaran ja palvelun myynnistä, liikevaihtoveroa joka sittemmin korvattiin arvonlisäverolla.

Monille alkutuottajille arvonlisävero oli haasteellinen ja tilitoimistojen palvelut laajenivat nopeasti myös maa- ja metsätiloille. Maatilojen nopea rakennemuutos lisäsi entisestään taloushallintopalvelujen tarvetta. Muodostunutta palveluvajausta täydentämään perustettiin tilitoimisto, jonka työnimenä aluksi oli Tilitoimisto Veijo Nieminen. Tilitoimisto toimi ansiotyön ja maatilan hoidon ohella sivutoimisesti runsaat kymmenen vuotta. 

Vuonna 2008 sain diagnoosin sittemmin maatilalla työkyvyttömyyteen johtavasta ammattitaudista. Silloin rekisteröin kaupparekisteriin toiminimen Laskenta- ja tilipalvelu V.V. Nieminen. Myöhemmin, terveystilanteen käytyä mahdottomaksi selvisi, että eläkevakuutusyhtiön suunnalta ei tarvittavaa apua ollut edes tarjolla. Siksi olikin ensisijaisen tärkeää, että elämisen mahdollisuudet oli järjestelty muulla tavoin. Onneksi kotona oli ammattinsa osaava terveydenhuollon asiantuntija, joka opasti ajoissa kääntämään painopistettä alkutuotannosta taloushallintopalvelutuotantoon.

Sittemmin toiminta on laajentunut vähän joka suuntaan ja vuonna 2021 perustettiin osakeyhtiö Sastamalan laskenta- ja tilipalvelu Oy, jolle eriytettiin valtaosa yrityspalveluista ja toiminimi keskittyi pääasiassa palvelemaan asunto-osakeyhtiöitä, yksityistiekuntia, yhdistyksiä, osakaskuntia ja yksityishenkilöitä.

Useasti yrittäjille painotetaan, että toiminnassa pitää olla vähintään kolme tukijalkaa. Omalla kohdallani se on tarkoittanut perhettä, työtä ja kolmantena mutta ei vähäisimpänä, Taivaan Jumalaa. Sillä reseptillä mennään ja jos muistan sen, että pujottelu elämän kaidalla, liukkaalla ja mutkikkaalla tiellä ilman pahempia kolhuja ei ole omaa ansiota, niin hyvin käy!

Jonkin sortin yrittäjä, mutta ennen kaikkea taloushallinto- ja muissakin palveluissa sinun renki-poikasi Veijo Valpas Nieminen@Laskenta- ja tilipalvelu V.V. Niminen
Käyntiosoite: Kiikostentie 22, Sastamala
veijo.nieminen@gmail.com
puh 050 3631 882 
Luo kotisivut ilmaiseksi!